Πρωτοβουλία – πρόταση της παράταξης «αλλαΖουμε εποχη» για αλλαγή στο πολιτιστικό – τουριστικό τοπίο της Δυτικής Μακεδονίας.

-Κατάθεση πρότασης – σχεδίου για την δημιουργία σύγχρονου πολιτιστικού χάρτη Δυτ. Μακεδονίας.

– Πρόταση μετεξέλιξης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σε ΕΘΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

– Πρόταση για υποβολή υποψηφιότητας για ανάληψη του θεσμού της ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2021 με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κοζάνη 2 Απριλίου 2015

Προς τον πρόεδρο του Π.Σ.Δ.Μακεδονίας κύριο Γ.Κωτσίδη

Κοινοποίηση:

κ. Περιφερειάρχη Δ.Μακεδονίας Θ.Καρυπίδη

Αντιπεριφερειάρχες

Επικεφαλής περιφερειακών παρατάξεων

Περιφερειακούς Συμβούλους

Κύριε πρόεδρε,

σας καταθέτουμε σχέδιο πρότασης για τη δημιουργία ενός νέου πολιτιστικού χάρτη στη Δυτ. Μακεδονία. Εκτιμώντας πως ο πολιτισμός είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο της περιοχής μας, με το οποίο ελάχιστα έχουμε ασχοληθεί και αναδείξει, σας παρακαλώ να φέρετε το θέμα προς συζήτηση στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Επίσης σας ενημερώνουμε πως το 2021 , ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας θα φιλοξενηθεί και πάλι από την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Εκτιμάμε πως η Δυτ. Μακεδονία οφείλει να διεκδικήσει το θεσμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που θα δημιουργήσει νέες συνθήκες για το μέλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Δ.Μακεδονίας.

« ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ »

Παιδεία – Πολιτισμός – Ποιότητα ζωής – Τουρισμός

Με τη βεβαιότητα πως ο πολιτισμός μπορεί -συνδεόμενος με τον τομέα του τουρισμού- να αποτελέσει σύγχρονο πυλώνα ανάπτυξης, σας καταθέτουμε την πρότασή μας, για την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος που διαθέτει η περιοχή μας στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού.

Ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας , ασχολείται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με τον πολιτισμό και την δημιουργική-καλλιτεχνική έκφραση. Διαχρονικά , στη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα ο πολιτισμός, βρίσκεται χαμηλά και υποτιμημένος, στην ατζέντα των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, καθώς και των αυτοδιοικητικών διοικήσεων α και β βαθμού. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα . Σήμερα σε πολλές περιπτώσεις ο πολιτισμός αποτελεί έννοια κενή περιεχομένου.

Ο συνολικός σχεδιασμός ενός τομέα που αποτελεί εθνικό κεφάλαιο απουσιάζει. Η οικονομική κρίση επέφερε τον μαρασμό και σε πολλές περιπτώσεις την απαξίωση των πολιτιστικών θεσμών και δραστηριοτήτων.

Κι όμως, ο πολιτισμός , μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης κάθε περιοχής, καθώς μπορεί να συνθέσει και να συνδέσει διαφορετικούς τομείς ανάπτυξης, συμβάλλοντας όχι μόνο στην ποιότητα ζωής αλλά και την οικονομική ανάπτυξη.

Σταθερή παραμένει διαχρονικά η θέση μας πως δεν μπορεί να υπάρξει σύγχρονη ανεπτυγμένη Ελλάδα, χωρίς σύγχρονη και ανεπτυγμένη περιφέρεια. Επομένως ο σχεδιασμός η αποκέντρωση και η ανάπτυξη των περιφερειών αποτελεί μονόδρομο κάθε προοδευτικής σύγχρονης πολιτικής.

Αποδέκτης κάθε πολιτικής για τον πολιτισμό οφείλει να είναι το σύνολο της κοινωνίας.

Προτείνουμε τη δημιουργία ενός «Νέου Πολιτιστικού Χάρτη στη Δυτ. Μακεδονία»

Ξεκινήσαμε το δημόσιο διάλογο και διαβούλευση , με στόχο να συμβάλλουμε καθοριστικά στην ποιότητα ζωής και στο σχεδιασμό του μέλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από την αξιοποίηση και ανάπτυξη των πολιτιστικών θεσμών, δομών και φορέων της περιφέρειας.

Εκτιμάμε πως η ολοκλήρωση και υλοποίηση του σχεδιασμού είναι υποχρέωση της περιφερειακής διοίκησης Δυτ. Μακεδονίας. Ως παράταξη θα σταθούμε αρωγοί στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού με όλες μας τις δυνάμεις.

Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, διαθέτει διαχρονικά σπουδαία ιστορία και εξαιρετική πολιτιστική παράδοση και κληρονομιά. Η συνάντηση – συνύπαρξη των πολιτιστικών φορέων της περιοχής και ο σχεδιασμός μιας ενιαίας οραματικής και ταυτόχρονα εφικτής πολιτιστικής πολιτικής, μπορεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο χάρτη πολιτισμού και να συμβάλλει στον αναπτυξιακό – οικονομικό χάρτη της περιοχής.

Η άναρχη κατάτμηση κονδυλίων και επιχορηγήσεων , σε διάφορες δραστηριότητες, δημιουργούν περισσότερο σύγχυση και ανταγωνισμό. Αντίθετα η μέσα από συνολικό σχεδιασμό και αξιολόγηση, διάθεση οικονομικών πόρων, οδηγεί στη συνύπαρξη, τη συνεργασία και την άμιλλα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Δ. Μακεδονίας και τελικά στην ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων των εμπλεκομένων στον χώρο του πολιτισμού. Γιατί Πολιτισμός δεν είναι μόνο η ανάπτυξη τεχνών και γραμμάτων, δεν είναι μόνο οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία και οι βιβλιοθήκες… Πολιτισμός είναι κυρίως αυτό που καθένας εμπεριέχει στα κύτταρά του ως παράδοση, είναι ένας αθέατος κόσμος, ένας ανεκτίμητος πλούτος που εξαφανίζεται σιωπηλά, με απρόβλεπτες συνέπειες. Πολιτισμός είναι η δημιουργία συνθηκών ποιότητας ζωής, είναι η άμιλλα, η αλληλεγγύη, το περιβάλλον, η καθημερινότητα. Είναι ένα πολύτιμο υλικό που ως αποτέλεσμα ξεκινά και τελειώνει στον άνθρωπο, που είναι και ο μοναδικός αποδέκτης μιας υπεύθυνης πολιτικής.

Κάθε υπεύθυνη οραματική πολιτική, οφείλει να κατανοήσει και να συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών διαλόγου, στη δημιουργία δομών και υποδομών που μπορούν με χαμηλό κόστος, να δημιουργήσουν καλύτερη κοινωνία, υψηλού επιπέδου ποιότητα ζωής, θέσεις εργασίας και συμβολή στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

Τέσσερις βασικοί άξονες χαρακτηρίζουν την διάρθρωση μιας σύγχρονης πολιτικής για τον πολιτισμό:

Α. Θεσμοί

Β. Παιδεία/ Καλλιτεχνική εκπαίδευση

Γ.Υποδομές

Δ. Ο Πολιτισμός ως κοινωνικό αγαθό

Προτείνουμε:

ένα πλαίσιο λειτουργίας σε επίπεδο περιφερειακής διοίκησης, με στόχο την καταγραφή , διάσωση και ανάπτυξη των πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα δημιουργία σχεδίου σύνδεσης του πολιτισμού με τον τουρισμό , τα προϊόντα γης [που είναι επίσης πολιτιστικά αγαθά], με τις εκτάσεις όπου φιλοξενούνται οι ενεργειακές δραστηριότητες της περιοχής. Πρόθεση και υποχρέωση της αυτοδιοίκησης α και β βαθμού, η συμβολή στη δημιουργία κοινής αντίληψης και συνείδησης , για την αξία και αξιοποίηση του πολιτιστικού αγαθού , τις δυνατότητες συμβολής στη μείωση της ανεργίας , αλλά και στην ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας σε περιοχή υψηλού πολιτιστικού έργου και σύγχρονο τουριστικό προορισμό.

Επιγραμματικά:

η περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας διαθέτει:

-Σχολή Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

-Μουσείο Αιανής και άλλα σημαντικά Μουσεία

-Αρχαιολογικούς χώρους

-Ιστορικές Βιβλιοθήκες

-Παραδοσιακούς οικισμούς και αρχοντικά

-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

-Ωδεία

-Παραδοσιακά Μουσικά Σύνολα

-Σχολές χορού

-Πολιτιστικούς συλλόγους

-Σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις

-περισσότερες από 30 θεατρικές ομάδες

– Σημαντικό αριθμό δημιουργών και καλλιτεχνών

-5 θερινά θέατρα

Πρότασή μας ,

είναι η δημιουργία ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου και η άσκηση ενιαίας πολιτιστικής πολιτικής με ευθύνη της περιφερειακής διοίκησης, με τη συνεργασία των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.

Είναι αυτονόητο πως οι δημοτικές αρχές, ασκούν ανεξάρτητα τη δική τους πολιτική για τον πολιτισμό. Ωστόσο ζητούμενο παραμένει η διάθεση συμμετοχής στο διάλογο και η συμβολή στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου πολιτιστικής ανάπτυξης, από το οποίο θα ωφεληθεί σημαντικά το σύνολο των πολιτών της Δυτ. Μακεδονίας.

Προτάσεις σύνδεσης όλων των παραπάνω:

-Α. Με ευθύνη της περιφέρειας ΑΜΕΣΗ δημιουργία σύγχρονου φορέα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

-Β.  Δημιουργία της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

-Γ. Αναβάθμιση της Σχολής Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. [Δημιουργία Ευρωπαϊκού τμήματος κινηματογράφου, αλλά ενδεχομένως σε άλλες σχολές, τμήματος «Διαχείρισης Πολιτιστικών Υποθέσεων»].

-Δ. Αρχαιολογικοί χώροι. Μουσείο Αιανής. Αιχμή του δόρατος μιας κοινής πολιτικής για τη διάσωση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων στη Δυτική Μακεδονία.

Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Στόχοι – αντικείμενο:

-Η καταγραφή κάθε πολιτιστικού θεσμού και φορέα της περιοχής, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών, βιομηχανικών χώρων, ωδείων, μουσικών συνόλων, σχολών χορού, βιβλιοθηκών, θεατρικών ομάδων, εκδόσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, κατάλογο δημιουργών κ.ά. Δηλαδή η πλήρης και επιστημονική καταγραφή της παράδοσης και του σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος της περιοχής, που θα οδηγήσουν στη:

-Δημιουργία [ηλεκτρονικής] Τράπεζας Πολιτισμού Δυτικής Μακεδονίας.

-Ο σχεδιασμός μιας υπεύθυνης σύγχρονης πολιτικής πολιτιστικής ανάπτυξης, που θα συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό, αλλά και τον πρωτογενή τομέα και ,επομένως, με την παραγωγική ανασυγκρότηση.

-Συνεργασία, συνομιλία, ανταλλαγή εμπειριών κάθε ενδιαφερόμενου φορέα ή πολίτη, μέσα από τις θεματικές ενότητες, συναντήσεις, και συνέδρια που θα προκύψουν

-Ιδιαίτερη σημασία στην ανάδειξη των μουσείων, με πρώτο το Μουσείο Αιανής, συμβάλλοντας στην αύξηση επισκεπτών και στην οικονομία των τοπικών κοινωνιών.

-Σχεδιασμός – βελτίωση υποδομών . Χειμερινά-θερινά θέατρα.

-Ενίσχυση και ενθάρρυνση φορέων και θεσμών.

-Ενίσχυση και ενθάρρυνση των δημιουργών της περιοχής.

-Έκδοση και προώθηση έργων δημιουργών της περιοχής.

-ΓΙΟΡΤΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / Σύνδεση με πρωτογενή τομέα

-Σχέδιο για την διάσωση παραδοσιακών οικισμών

– Διεθνείς συναντήσεις στους παραδοσιακούς οικισμούς.

-Δημιουργία του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

-Διάσωση και διάδοση της παράδοσης.

-Καταγραφή , διάσωση και ανάδειξη ιστορικών βιομηχανικών κτηρίων.Ανάπτυξη βιομηχανικού τουρισμού.

-Δημιουργία εναλλακτικών υποδομών [ αποθήκες, εργοστάσια κ.λ.π.]

-Επιμόρφωση πολιτιστικών στελεχών.

-Συμβολή στο σχεδιασμό της ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ, αλλά και στην αποκατάσταση και απόδοση των χώρων στις τοπικές κοινωνίες.

Ως πολιτικά όντα υποχρεούμαστε να προστατέψουμε τα αρχαία! Σήμερα η Δ.Ε.Η. κατάφερε και μειώνει πλέον θεαματικά τα ποσά για τις αρχαιολογικές ανασκαφές. Είναι γνωστές οι καταγγελίες για μαζική καταστροφή αρχαιολογικών ευρημάτων σε χώρους των λιγνιτορυχείων.

Η σιωπή είναι συνενοχή στην καταστροφή αρχαιοτήτων στους χώρους της Δ.Ε.Η.

Η προστασία και διάσωση των αρχαιοτήτων είναι υποχρέωση της ΔΕΗ. Αυτό δυστυχώς δεν το υπερασπίζεται κανείς πλέον.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, θα ηγηθεί μιας μοναδικής προσπάθειας και δραστηριότητας.

Με ενιαίο ταμείο και πόρους, με σχεδιασμό υπεύθυνης και μετά από αξιολόγηση και εντός αναπτυξιακού πλαισίου διάθεσης κονδυλίων , μπορεί να παραχθεί ένα θεαματικό έργο που άμεσος αποδέκτης του να είναι η κοινωνία των πολιτών, συμβάλλοντας καθοριστικά στα επόμενα χρόνια στη θεαματική βελτίωση ποιότητας ζωής.

Β. ΕΘΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μετεξέλιξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, που σήμερα λειτουργεί και επιχορηγείται κυρίως από το Δήμο Κοζάνης και δευτερευόντως από το ΥΠΠΟ [με θεαματικά μειωμένη επιχορήγηση ύψους περίπου 50.000 ευρώ] , σε ΕΘΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , με έδρα την Κοζάνη. Αντικείμενο του, η θεατρική παραγωγή και η ανάπτυξη της θεατρικής τέχνης στη Δυτική Μακεδονία. Ο χορός , η σκηνική μουσική και το μουσικό θέατρο αλλά και η ευθύνη μιας υπεύθυνης πολιτικής διαρκούς καλλιτεχνικής εκπαίδευσης κάθε ενδιαφερόμενου , σε κάθε δημοτική ενότητα της Δυτικής Μακεδονίας, θα αποτελούν αντικείμενο δραστηριότητας του εν λόγω θεσμού.

Κάθε πόλη της Δυτικής Μακεδονίας , θα μπορεί να φιλοξενεί σημαντικά θεατρικά γεγονότα, θεατρικές πρεμιέρες, κύκλο θεματικών εκδηλώσεων, διαρκή εκπαιδευτικά προγράμματα κ.λ.π.

Συμβολή στον επαρκή σχεδιασμό υποδομών των δήμων της περιφέρειας.

Ο Θεσμός θα διοικείται από Δ.Σ. , που θα ορίζεται από τους εταίρους.

Οικονομικά: ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Με την πρόταση αυτή εξασφαλίζεται ένας αισθητά υψηλότερος [από τον σημερινό] προϋπολογισμός, ικανός να εξυπηρετήσει όλη την περιοχή, χωρίς η Κοζάνη να χάνει τον μητροπολιτικό της ρόλο στη λειτουργία του θεσμού, κυρίως όμως δημιουργείται ένας βιώσιμος θεσμός με καλλιτεχνικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, σε αντίθεση με το αμφισβητούμενο έργο που παράγει ο θεσμός πανελλαδικά..

Γ. Αναβάθμιση Σχολής καλών τεχνών . Φλώρινα.

Με την επαρκέστερη στελέχωση των τμημάτων , καθώς και τη δημιουργία νέων τμημάτων, αναδεικνύοντας την πόλη της Φλώρινας σε ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό κέντρο υψηλού επιπέδου.

Δημιουργία Διεθνούς [και ξενόγλωσσου] τμήματος κινηματογράφου.

Η πόλη της Φλώρινας και η ευρύτερη περιοχή συνδέεται άμεσα με το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ενός εκ των σημαντικότερων ευρωπαίων σκηνοθετών . Σύνδεση του τμήματος με το έργο του Θ.Αγγελόπουλου, αλλά και μιας σειράς κορυφαίων Βαλκάνιων σκηνοθετών. Προσπάθεια δημιουργίας ενός διαφορετικού προφίλ, ελκυστικού σε ακαδημαϊκούς και φοιτητές, αναβαθμίζοντας το ρόλο της Σχολής στον Ελληνικό Πανεπιστημιακό χάρτη και ταυτόχρονα την πόλη της Φλώρινας και την περιοχή Δυτ. Μακεδονίας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

[Θα επανέλθουμε αναλυτικά με επόμενη πρόταση]

Οι τομείς της ΠΑΙΔΕΙΑΣ και του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, τομείς που αυτονόητα συνυπάρχουν και λειτουργούν συμπληρωματικά, μπορούν να συμβάλλουν στο σχεδιασμό μιας  εφικτής πολιτικής πρότασης. Ο συνολικός σχεδιασμός για τη Δυτική Μακεδονία , καθώς και ο επιστημονικός σχεδιασμός της μεταλιγνιτικής εποχής, μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα δυναμική πραγματικότητα και να συμβάλλουν θεαματικά στη δημιουργία μιας υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η Αναπτυξιακή Επιχείρηση Πολιτισμού Τουρισμού, σχεδιάζει και υλοποιεί ένα ενιαίο πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Καταγράφει και παρουσιάζει τους τουριστικούς προορισμούς. Με τον τουρισμό αρχίζει η σύνδεση με τον πολιτισμό, αφού η περιοχή διαθέτει σειρά τουριστικών προορισμών υψηλού επιπέδου. Ταυτόχρονα συνδέεται ο πολιτισμός και ο τουρισμός με τα σημαντικά προϊόντα γης της περιοχής μας.

Μέσα από την δημιουργία του πολιτιστικού-τουριστικού χάρτη Δ.Μακεδονίας, ο επισκέπτης μπορεί να ανακαλύπτει την ιστορία , την παράδοση και τα προϊόντα γης της περιοχής.

Η εφαρμογή μιας συντεταγμένης «επιθετικής» πολιτικής τουριστικής ανάπτυξης θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο επισκέπτης της περιοχής δικαιούται να γνωρίζει λεπτομέρειες για την ιστορική διαδρομή της περιοχής καθώς και για τα πλεονεκτήματά της τα οποία οφείλουμε να αναδεικνύουμε.

Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επικοινωνιακού προγράμματος για την προβολή της Δ.Μακεδονίας. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή μπορούν να διαδραματίσουν τα Μ.Μ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας.

ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Σειρά δραστηριοτήτων για τον σχεδιασμό της μεταλιγνιτικής εποχής στην περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας. Στην προσπάθεια σχεδιασμού της μεταλιγνιτικής εποχής, είναι σημαντικό να ενεργοποιηθεί το σύνολο της κοινωνίας της Δυτ. Μακεδονίας.

-Σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές των σχολείων, δημιουργούν και φαντάζονται το μέλλον των περιοχών τους.

-Οι μαθητές δημοτικού σχεδιάζουν τις πόλεις που ονειρεύονται.

-Ανάδειξη και διάσωση των βιομηχανικών κτηρίων της περιοχής.

-Αποκατάσταση και απόδοση εδαφών στην τοπική αυτοδιοίκηση.

-Συμβολή της Δ.Ε.Η. στο σχεδιασμό και δημιουργία της μεταλιγνιτικής εποχής.

-Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Ο ΡΟΛΟΣ και η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΜΕ

Στην πορεία για μια αναπτυξιακή εποχή και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη Δυτ. Μακεδονία,

σημαντικό ρόλο καλούνται να διαδραματίσουν τα Μ.Μ.Ε. της περιοχής. Μέσα από αυτή τη συμβολή και συνεργασία, αναβαθμίζεται και ο ρόλος των Μ.Μ.Ε. , καθώς αυτά με το λειτούργημά τους, πρωταγωνιστούν στη δημιουργία της επόμενης μέρας της περιοχής.

Ως παράταξη, αλλά κυρίως ως ενεργοί πολίτες , θεωρούμε αυτονόητη την συμβολή μας με κάθε τρόπο στην ανάπτυξη όλων των παραπάνω. Συμβολή στο διάλογο με κάθε πολίτη και κάθε ενδιαφερόμενο φορέα της περιοχής μας, δημιουργία μιας συμμετοχικής διαδικασίας ξεκινώντας από το χώρο του πολιτισμού και του τουρισμού και προχωρώντας σταδιακά και σε άλλους τομείς. Πιστεύουμε πως η επίτευξη όλων των παραπάνω είναι θέμα πολιτικών επιλογών και βούλησης, και η συνύπαρξη όλων είναι καθοριστική.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η πρόταση συνολικά μετά την ολοκλήρωσή της , να κοινοποιηθεί σε όλους τους κατοίκους. Να αναρτηθεί σε όλα τα διαθέσιμα site , σε τοπικά και κεντρικά ΜΜΕ.

2021- ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Είναι γνωστό πως ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, θα φιλοξενηθεί το 2021 [μια ιστορική χρονιά , αφού συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Επανάσταση του ΄21] στην Ελλάδα και στη Ρουμανία.

Η διεκδίκηση του θεσμού από την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας [ από ένα σύνολο πόλεων ], ενεργοποιεί και τον παραπάνω σχεδιασμό.

Προτείνουμε την αφιέρωση ενός Περιφερειακού Συμβουλίου, στη διαβούλευση για τα παραπάνω θέματα.

Ως παράταξη δηλώνουμε πως θα είμαστε στο πλευρό κάθε παρόμοιας προσπάθειας και δραστηριότητας, με την πίστη πως ο στόχος για την πολιτιστική και τουριστική ανάδειξη της περιοχής μας είναι όχι μόνο εφικτός αλλά και υποχρέωση όλων μας.

Με εκτίμηση

Για την παράταξη αλλαΖουμε εποχη

Θέμης Μουμουλίδης

Για την καταστροφική πυρκαγιά στον ΑΗΣ Πτολεμαίδας

Κοζάνη, 11/11/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνωση του περιφερειακού συνδυασμού «αλλαΖουμε εποχη» για την καταστροφική πυρκαγιά στον ΑΗΣ Πτολεμαίδας

Θέμα: Αναγκαίος ο συνολικός δημοκρατικός σχεδιασμός του μέλλοντός μας

Η πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στον ΑΗΣ Πτολεμαίδας επανέφερε, με τον πιο δραματικό τρόπο, μια σειρά κρίσιμων και σημαντικών ερωτημάτων για τις προοπτικές της ΔΕΗ, της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής και, κυρίως, της περιοχής μας και των ανθρώπων της.

Η εγκατάλειψη της ΔΕΗ από τις κυβερνήσεις, του προγράμματος εκσυγχρονισμού, συντήρησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των μονάδων της κάνει τον οποιοδήποτε να αναρωτηθεί:

– Η πολιτικά κατευθυνόμενη, επί χρόνια, πολύπλευρη αποδυνάμωση της άλλοτε “κραταιάς” ΔΕΗ, έχει υπονομεύσει, σαν “παράπλευρη απώλεια”, και τα επίπεδα ασφαλείας για τους εργαζόμενους και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της;

– Με την ευκαιρία των όποιων αποφάσεων ληφθούν για την αντιμετώπιση των σοβαρών συνεπειών της πυρκαγιάς, θα τεθούν επιτέλους υπεύθυνα, “πάνω στο τραπέζι” της δυτικομακεδονικής κοινωνίας (για συναπόφαση μαζί της), όλα τα πιθανά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σενάρια για το μέλλον της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής, οι προϋποθέσεις τους, τα κριτήρια των εναλλακτικών επιλογών καθώς επίσης οι ενδεχόμενες επιπτώσεις τους (κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές κ.α.);

– Θα επικρατήσει πάλι η αποσπασματική (ως και σκόπιμα αποπροσανατολιστική) παρουσίαση ευμετάβλητων “εκδοχών” για το μέλλον αυτό, ανάλογα με την εκάστοτε εξέλιξη των ισορροπιών ανάμεσα στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα στο χώρο της ηλεκτροπαραγωγής (υποχρεωτική κερδοφορία των ιδιωτικών Μονάδων φυσικού αερίου, εξασφαλισμένη κερδοφορία για τις πολύ μεγάλες “βαριές” εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών, αρπακτικοί “νο­μείς” των τελευταίων υπολειμμάτων κερδοφορίας της ΔΕΗ από το 2015 –βλέπε σύστημα ΝΟΜΕ-, επίδοξοι διαμοιραστές, έναντι πινακίου φακής, των “ρεταλιών” της “μικρομέγαλης” πολυτεμαχισμένης ΔΕΗ και των τοπικών λιγνιτωρυχείων);

– Υπάρχουν φορείς (κυβέρνηση, ΥΠΕΚΑ, ΔΕΗ;) με την αναγκαία βούληση, κύρος και ισχύ, που θα προγραμματίζουν στρατηγικά (μαζί με τους εκλεγμένους εκπροσώπους μας στην περιοχή και τη συμμετοχή του τοπικού επιστημονικού δυναμικού) και θα υλοποιούν τέτοιας εμβέλειας σχέδια; Ή θα κρύβουν τις ιδιοτελείς στοχεύσεις τους (και, ίσως, τις ανεπάρκειές τους) πίσω από την επίκληση της “αναπόφευκτης απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας”, του καταλόγου με τις “ανελαστικές ντιρεκτίβες” της Ε.Ε.;

Για τον συνδυασμό μας, η πιθανή επαναβεβαίωση της πρόθεσης/δυνατότητας για απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας δεν αποτελεί, αν και είναι ευπρόσδεκτη, επαρκή και πειστική απάντηση στα ερωτηματικά που έχουν τεθεί.

Το θέμα του συνολικού δημοκρατικού σχεδιασμού του μέλλοντός μας αλλά και της αξιόπιστης δέσμευσης στην εκπλήρωση όλων των εκκρεμών υποχρεώσεων προς την περιοχή μας από τη μέχρι σήμερα λιγνιτική δραστηριότητα θα παραμείνει βασική προτεραιότητά μας. Σ’ αυτή θα ζυμωθούν, με δημιουργική προσπάθεια και ειλικρινή διάλογο αλλά μακριά από μικροπολιτικές ιδιοτέλειες, οι όποιες διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις ενδεχομένως υπάρχουν σε πολίτες και τοπικές συλλογικότητες.

Ο περιφερειακός συνδυασμός «αλλαΖουμε εποχη» το αμέσως προσεχές διάστημα θα αναλάβει πρωτοβουλίες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας για τη διεξαγωγή μιας συνολικής δημοκρατικής συζήτησης ανοιχτής προς κάθε φορέα και πολίτη της περιοχής μας, για το θέμα της ΔΕΗ και του μέλλοντος της περιοχής μας, στην οποία να τεθούν κι άλλα σχετικά θέματα (όπως: μετεγκαταστάσεις, περιβαλλοντική διαχείριση, εργασιακές σχέσεις – υπεργολαβίες, τηλεθερμάνσεις, τοπική επιχειρηματικότητα κ.ά.)

Ταυτόχρονα επί σειρά ετών εκκρεμεί η ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας συζήτηση και σχεδιασμός της μεταλιγνιτικής εποχής, που θα εξασφαλίζει το μέλλον της περιοχής αλλά και την ποιότητα ζωής.

Τέλος, τα μέλη και οι φίλοι του περιφερειακού συνδυασμού «αλλαΖουμε εποχη» θέλουμε να συγχαρούμε τους εργαζόμενους του Σταθμού ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ και τις πυροσβεστικές δυνάμεις, που από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά, κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον περιορισμό και την κατάσβεση της, με κίνδυνο ακόμη και την σωματική τους ακεραιότητα. Γεγονός που αναδεικνύει για άλλη μια φορά τη σημασία μιας ισχυρής πυροσβεστικής Μονάδας στην περιοχή. Μόνο μια άρτια εξοπλισμένη πυροσβεστική υπηρεσία, στελεχωμένη με το απαραίτητο (σε ειδικότητες και αριθμό) προσωπικό θα πετύχει τη βέλτιστη πυροπροστασία σε όλο το χώρο ευθύνης της Δυτικής Μακεδονίας και θα είναι έτοιμη, ανά πάσα στιγμή, για οποιαδήποτε αποτελεσματική επέμβαση και περιορισμό των συνεπειών οποιασδήποτε φυσικής ή μη καταστροφής.

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

«αλλαΖουμε εποχή»: Η μάχη ενάντια στη «μικρή» ΔΕΗ, είναι μάχη για τη ζωή και το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας ΟΛΟΙ στον ΑΓΩΝΑ

Untitled-1

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές πέρασαν, η αναστολή έληξε και η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις.
Αποφάσεις που θα πάρουν άλλοι. Ποιοι; Οι ίδιοι που αποφάσιζαν μέχρι τώρα, δηλαδή η κυβέρνηση και το σύστημα εξουσίας των Αθηνών.
Ένα είναι το βέβαιο. Στις πλάτες των πολιτών του λεκανοπέδιου θα φορτωθεί το κόστος και στις πλάτες του λαού.
Η «μικρή» ΔΕΗ, – η καλή ΔΕΗ – είναι ένα έγκλημα σε βάρος του λαού μας. Μια βάρβαρη μεταφορά κοινωνικού πλούτου, σε προνομιούχους ισχυρούς της οικονομικής ολιγαρχίας, αντί πινακίου φακής.
Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, οφείλουν – έχοντας πάρει μαθήματα από την εξέλιξη του σχεδιασμού ιδιωτικοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας – να δώσουν τη μάχη αυτή ενωμένοι. Χωρίς επιδίωξη παραγοντισμού των συνδικαλιστικών ηγεσιών τους. Προπαντός προτάσσοντας το συμφέρον της περιοχής και του λαού γενικότερα.
Οι πολίτες του ενεργειακού λεκανοπέδιου, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η μάχη αυτή δεν είναι για την προστασία των «κεκτημένων των ΔΕΗτζήδων», αλλά μάχη για την επιβίωση της Περιφέρειας.
Για να σταματήσει η μετανάστευση των νέων της περιοχής μας.
Για να πάρει η περιοχή μας αυτά που δικαιούται για τη συνεισφορά της στην εθνική οικονομία (δίκαιος προσδιορισμός του Τέλους – τοπικού πόρου – στο 1,5% αλλά και επένδυση στην ανάπτυξη της περιοχής των χρεωστούμενων που δεν έχουν καταβληθεί τις προηγούμενες δεκαετίες)
Για να υπάρξει δέσμευση για περιβαλλοντική αποκατάσταση και επαναπόδοση των εκτάσεων στην τοπική κοινωνία.
Για να προχωρήσουν οι μετεγκαταστάσεις.
Στον αγώνα αυτό καλούμε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν.
Να ξεδιπλώσουμε όλα μας τα αιτήματα ως κοινωνία.
Απέναντι στην κυβέρνηση και την τρόικα να ορθώσουμε την ενότητά μας στα δίκαια αιτήματά και την αποφασιστικότητά μας να μην υποχωρήσουμε, να μην παραδοθούμε.

ΟΛΟΙ στον ΑΓΩΝΑ.
Για το αύριο της περιοχής. Για το μέλλον των παιδιών μας.

Το Γραφείο Τύπου
Κοζάνη 24 Ιουνίου 2014

ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ: Η πρώτη μάχη, για την αποτροπή της δημιουργίας της μικρής ΔΕΗ, θα πρέπει να δοθεί άμεσα

Untitled-1

Συνεδρίασε την Κυριακή 15/6 η παράταξη «Αλλάζουμε εποχή» με επικεφαλής το Θέμη Μουμουλίδη.

Στη συνεδρίαση έγινε απολογισμός του εκλογικού αγώνα και των αποτελεσμάτων των εκλογών και συζητήθηκαν τα θέματα της οργάνωσης και της παρουσίας της παράταξης κατά την 5ετή θητεία του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο συνδυασμός που έχει τη στήριξη του Σύριζα, θα εκπροσωπηθεί στο Συμβούλιο από το Θέμη Μουμουλίδη – υποψήφιο Περιφερειάρχη και το Σάββα Σαπαλίδη – υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας.

Με αριστερό πρόσημο στην πολιτική του ο συνδυασμός, με οργανωμένη παρουσία, με συστηματική επεξεργασία θέσεων, με συνεχή διάλογο και δημοκρατική λειτουργία των οργάνων του, ο συνδυασμός θα προσπαθήσει να κάνει κτήμα του Περιφερειακού Συμβουλίου και του λαού της Δυτικής Μακεδονίας, τις προτάσεις της αριστεράς για το μέλλον της Περιφέρειας.

Η πρώτη μάχη, για την αποτροπή της δημιουργίας της μικρής ΔΕΗ, θα πρέπει να δοθεί άμεσα, πριν την ανάληψη καθηκόντων, και θα τη δώσουμε ενωμένοι οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας νικηφόρα.

Το Γραφείο Τύπου

Κοζάνη 16 Ιουνίου 2014

 

Σήμερα αλλάζει το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας: Δηλώσεις του υποψηφίου περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θέμη Μουμουλίδη κατά την διάρκεια επίσκεψης του σε εκλογικά κέντρα της Εορδαίας

Από νωρίς το πρωί ο υποψήφιος περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θέμης Μουμουλίδης, συνοδευόμενος από υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους του συνδυασμού ¨αλλάΖουμε εποχή¨, επισκέφθηκαν δεκάδες εκλογικά κέντρα της Εορδαίας.

Ο υποψήφιος περιφερειάρχης Θέμης Μουμουλίδης, συνομίλησε με τους δικαστικούς αντιπροσώπους και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για την διεξαγωγή των εκλογών και την συμμετοχή των πολιτών σε αυτές και ζήτησε να μάθει εάν υπάρχουν ή παρουσιάζονται κάποια προβλήματα.

Πληροφορήθηκε ότι όλα κυλούν ομαλά, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την επάρκεια των ψηφοδελτίων αλλά υπάρχει πρόβλημα με αρκετές εφορευτικές επιτροπές που παρουσιάζουν κενά.

Ακολούθως ο υποψήφιος περιφερειάρχης προχώρησε σε δηλώσεις εξερχόμενος από το εκλογικό κέντρο του 1ου  δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας, στις οποίες τόνισε την αισιοδοξία του για το εκλογικό αποτέλεσμα και κάλεσε τον λαό της Δυτικής Μακεδονίας να συμμετέχει μαζικά μέχρι το βράδυ δίνοντας την μάχη για την ανατροπή στην Δυτική Μακεδονία.

Ο Θέμης Μουμουλίδης  είπε επίσης πως αυτές οι εκλογές θα σηματοδοτήσουν τις εξελίξεις για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας και θα την οδηγήσουν σε μία καλύτερη μέρα όπως το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας.

ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΟΡΔΑΙΑ: «Με ειλικρίνεια ζητώ από όλους τους πολίτες της γενέτειρας μου Εορδαίας, να συμμετέχουν σε αυτή την γιορτή της δημοκρατίας, υπερψηφίζοντας μαζικά την πρόταση μας»

Ανώνυμο-24 DSC06297 g Ανώνυμο-1

Στην μεγαλύτερη συγκέντρωση της αριστεράς που έγινε ποτέ στην Εορδαία, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Θέμης Μουμουλίδης, κάλεσε τους πολίτες να στείλουν το μήνυμα της ανατροπής σε κάθε χωριό της Εορδαίας και να συμμετέχουν μαζικά στις κάλπες υπερψηφίζοντας τον συνδυασμό «αλλάΖουμε εποχή».

Την συγκέντρωση προλόγισαν ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος και ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Θεοφύλακτος.

 

Στην ομιλία του ο Θέμης Μουμουλίδης ανέφερε:

 

Η Δυτική Μακεδονία «αλλάΖει εποχή», η Εορδαία «αλλάΖει εποχή».

Ούτε μία ψήφος χαμένη την Κυριακή, αυτή η νίκη είναι στο χέρι μας να και θα είναι νίκη της κοινωνίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Διάλεξα συνειδητά την Πτολεμαΐδα για την τελευταία ομιλία της παράταξης μας.

Για μένα ήταν χρέος να ολοκληρώσω τον πρώτο κύκλο της προσπάθειας μας, στην πόλη που γεννήθηκα, στην Εορδαία των προγόνων και των φίλων μου, στην Εορδαία των ποντίων και των προσφύγων, στην πολυπολιτισμική Εορδαία.

Αυτές οι εκλογές είναι οι κρισιμότερες εκλογές των τελευταίων χρόνων.

Παράλληλα, στις 25 Μάη ψηφίζουμε στις ευρωεκλογές μέσα σε ένα κλίμα ελπίδας, ριζικών αλλαγών και ανατροπής μιας ανελέητης πολιτικής που οδήγησε την χώρα σε ιστορικό αδιέξοδο.

Η καταστροφική συγκυβέρνηση οδήγησε την κοινωνία στην απόγνωση.

Τα μνημόνια υποδουλώνουν την χώρα, της αφαιρούν το μέλλον.

Το ξεπούλημα της περιουσίας του ελληνικού λαού συνεχίζεται μεθοδικά.

Όμως να είναι σίγουροι πως η ελληνική κοινωνία θα τους σταματήσει.

Αυτή η ανίερη συμμαχία του Σαμαρά και του Βενιζέλου θα περάσει αμετάκλητα στην ιστορία και αποτελεί μία θλιβερή ιστορία στην σύγχρονη ελληνική ιστορία.

Τα ΜΜΕ συνεχίζουν σε διατεταγμένη υπηρεσία να υπηρετούν μία πολιτική καταστροφική, προσπαθούν να αντιστρέψουν ένα κλίμα μη αναστρέψιμο, δημιουργούν φρούδες ελπίδες σε μία κοινωνία ταπεινωμένη, κρύβουν την αλήθεια.

Αν δεν προσέξουμε, αν δεν αντισταθούμε σε αυτό το φαύλο σύστημα η Ελλάδα θα μετατραπεί σε επίγειο παράδεισο για τους τραπεζίτες, το διεθνές κεφάλαιο τους εργολάβους και τους καναλάρχες.

Η παράταξή μας, η παράταξη «αλλάΖουμε εποχή» είναι μία καθαρή αυτοδιοικητική πολιτική πρόταση.

Στηρίζεται στις δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς, τον ΣΥΡΙΖΑ και ένα μεγάλο κοινωνικό μέτωπο που καθημερινά διευρεύνεται.

Είμαστε περήφανοι για τα ψηφοδέλτια μας, είμαστε περήφανοι για αυτή την δημιουργική συνάντηση ανθρώπων και ιδεών.

Δεν είχαμε καμία συναλλαγή, δεν είχαμε καμία δέσμευση, είπαμε όχι σε κάθε είδους παράγοντες και τους ¨χαρίσαμε¨ σε άλλα ψηφοδέλτια.

Έχουμε μόνο το όραμα μας για την Δυτική Μακεδονία.

Περπατήσαμε 250 χωριά, δημιουργήσαμε θεματικές σε κάθε πόλη, αναπτύξαμε τις θέσεις μας μέσα από τον διάλογο, στέλνοντας το αισιόδοξο μήνυμα.

Μας συμπαρασύρει η ίδια η κοινωνία.

Η Πτολεμαΐδα στις εκλογές του 2012, ανέδειξε τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη δύναμη, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Είμαστε βέβαιοι, πως σε αυτές τις εκλογές, η Πτολεμαΐδα θα πει το μεγάλο ναι της ανατροπής, πολύ περισσότερο δε, που κάθε δημοσκοπικό εύρημα δίνει και πάλι πρώτη δύναμη την ριζοσπαστική αριστερά στην Πτολεμαΐδα και μάλιστα με θεαματικά ποσοστά!

Δεν υπάρχει δημοσκόπηση που να μην μας δίνει εισιτήριο για την δεύτερη Κυριακή.

Το σύστημα προσπαθεί να διαλέξει αντίπαλο, καθώς γνωρίζουν πως η παράταξή μας έχει το πλεονέκτημα και κερδίζει τον κ. Δακή.

 

Προτείνουμε: Τον πλήρη επανασχεδιασμό του μέλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας μέσα από ένα διαρκή διάλογο

Εισάγουμε: Κοινωνική πολιτική με σεβασμό και προτεραιότητα στον άνθρωπο. Στην δική μας εποχή κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να είναι άστεγος, κανείς δεν μπορεί να χάνει την πρώτη του κατοικία, κανείς δεν μπορεί να είναι χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υψηλού επιπέδου.

Θέλουμε: Να αποκαταστήσουμε κάθε αδικία, κυρίως στις απομακρυσμένες περιοχές και άμεσα στις ασθενείς κοινωνικές ομάδες.

Σχεδιάζουμε: Την ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής μας με στόχο την μείωση της ανεργίας

Υιοθετούμε: Νέο διοικητικό μοντέλο, διασφαλίζοντας διαφάνεια, αξιοκρατία, αποκεντρωμένη διοίκηση, λήψη συλλογικών αποφάσεων.

Στην δική μας εποχή κάθε δήμος έχει τον δικό του δημιουργικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής .
Δημιουργούμε: Ένα νέο όργανο. Ένα παράλληλο περιφερειακό συμβούλιο νέων με καθοριστικό ρόλο στην λήψη αποφάσεων.

Ενθαρρύνουμε: Την επιχειρηματική δραστηριότητα των νέων ανθρώπων.

 

Η Εορδαία δεν κατάφερε να αφηγηθεί την ιστορία της.

Από την εγκατάσταση των προσφύγων το 20 μέχρι την βίαιη ανάπτυξη της κατά την βιομηχανική περίοδο προστέθηκαν χιλιάδες άνθρωποι κουβαλώντας τις μνήμες, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις τους.

Η Εορδαία θύμα της βίαιης ανάπτυξης, της λεηλασίας του φυσικού χώρου, έδωσε τα πάντα στην χώρα, αλλά πολύ λίγα στον εαυτό της.

Η πολύχρωμη κοινωνική σύνθεση, μίγμα διαφορετικών πολιτισμών, αξιών και κουλτούρας, δυστυχώς δεν μπόρεσε να της δώσει την ζηλευτή θέση που είχαν όλα τα σταυροδρόμια των πολιτισμών, που μέσα από την διαφορετικότητα έγιναν τα εμπορικά και κοινωνικά μονοπάτια, που οδηγούσαν στην οικονομική άνθιση.

Όπως επίσης θα μπορούσε να αφηγηθεί και την προϊστορία της που έγινε γνωστή μόνο όταν άνοιξαν τα σπλάχνα της γης και ανέδειξαν χιλιάδες αρχαιολογικά ευρήματα.

Η Εορδαία με τους δεκάδες συλλόγους δεν μπορεί να αναδείξει ούτε ένα γεγονός που να ενώνει όλη αυτή την διαφορετικότητα και να δίνει τον στίγμα της στον πολιτισμικό χάρτη.

Σύλλογοι όμηροι στα χέρια των εκάστοτε διοικούντων, επαίτες μιας πενιχρής επιχορήγησης προσπαθούν να λειτουργήσουν και να επιβιώσουν.

Η πρόκληση για την Εορδαία είναι το τρίπτυχο ΑΕΒΑΛ – ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ – ΟΡΥΧΕΙΑ όπως και η μεγάλη προϊστορία της.

Η πόλη με το μουσικό γυμνάσιο που απαξιώνεται και το ωδείο που παλεύει με αδιέξοδους προϋπολογισμούς, η πόλη με τους 5 κινηματογράφους και τον έναν θερινό που λειτούργησε για χρόνια με τον ζήλο της μία ομάδα πολιτών, δεν έχει σήμερα ούτε ένα χώρο κατάλληλο για μία παράσταση, για μία ομιλία ή για ένα συνέδριο.

Όλα αυτά στον καμβά με τις πολύχρωμες πινελιές που αφήνει επάνω του η διαφορετικότητα του πληθυσμού της, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό μίγμα που αποκάλυπτε τον πλούτο και τις δυνατότητες της.

Δυνατότητες που μαζί με τις αναπλάσεις θα οδηγούσαν σε εκπαιδευτικό και βιομηχανικό τουρισμό, θα μπορούσαν να προβάλουν την Εορδαία σε όλη την Ευρώπη.

 

Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ.

Υπερασπιζόμαστε τους εργαζομένους της ΔΕΗ.

Αρνούμαστε και καταδικάζουμε τον κοινωνικό αυτοματισμό που στρέφει συνειδητά την κοινωνία απέναντι σε εργασιακές κοινωνικές ομάδες (ΔΕΗ – ΕΡΤ – ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ).

Την πώληση της μικρής ΔΕΗ θα ακολουθήσει η πλήρης ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ με απρόβλεπτες συνέπειες.

Δεν υπάρχει μέλλον στην Δυτική Μακεδονία, χωρίς την δημόσια ΔΕΗ.

Η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό και δεν παραχωρείται.

Καλούμε όλους τους βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας να δεσμευτούν δημόσια μέχρι την επόμενη εβδομάδα, πως δεν πρόκειται να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για την μικρή ΔΕΗ.

Θέλουμε να πιστεύουμε πως έχει απομείνει ακόμη λίγο φιλότιμο στο συντηρητικό πολιτικό προσωπικό της περιοχής.

Υπερασπιζόμαστε αντί για την διάλυση μιας σύγχρονης νοσοκομειακής μονάδας, το Μποδοσάκειο, την αναβάθμιση του με στόχο παροχή περίθαλψης υψηλού επιπέδου, όπως αξίζει στους κατοίκους της πιο βεβαρυμμένης περιβαλλοντικά περιοχής.

Θα αγωνιστούμε για την αποκατάσταση της ποιότητας ζωής στην περιοχή μας , για το περιβάλλον.

Η μεταλιγνιτική εποχή δεν σχεδιάστηκε ποτέ.

Θα ορίσουμε θεματικό αντιπεριφερειάρχη με έδρα την Πτολεμαΐδα, με αρμοδιότητες στον τομέα του περιβάλλοντος και για τον σχεδιασμό της μεταλιγνιτικής εποχής.

Θα έχουμε αρμονική συνεργασία με την επόμενη δημοτική αρχή, προκειμένου να δημιουργήσουμε μία περιοχή αντάξια των κατοίκων της.

 

Για μας είναι αυτονόητη η σύνδεση, της γεωργικής και κάθε παραγωγής με άλλους τομείς της οικονομίας, άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Έτσι συνδέουμε στον σχεδιασμό μας τον πρωτογενή τομέα, την ενέργεια, τον πολιτισμό και τον τουρισμό

Προτείνουμε και είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε άμεσα έναν θεσμό ευρωπαϊκής εμβέλειας.

Μια μεγάλη ετήσια γιορτή όπου τα προϊόντα της, η λαϊκή παράδοση, τα παραδοσιακά αρχιτεκτονήματα, οι παραδοσιακοί οικισμοί, η σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, θα συναντώνται σε διάφορους χώρους, μνήμης εργασίας, αγροκτήματα, θέατρα, βιομηχανικούς χώρους, σε μία μεγάλη γιορτή, μια μεγάλη συνάντηση των κοινωνιών της Δυτικής Μακεδονίας, προβάλλοντας την περιοχή, όχι μόνο στην χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη.

Και η Εορδαία οφείλει να συνδεθεί με παρόμοια γεγονότα αξιοποιώντας τους βιομηχανικούς χώρους, κοιτάζοντας με αισιοδοξία το μέλλον.

 

Την Κυριακή αρχίζει η αντίστροφη πορεία, για την εκκίνηση ενός αισιόδοξου μέλλοντος.

Γι΄ αυτό ψηφίζουμε, για το μέλλον μας.

Μια σφαίρα αφαιρεί μια ζωή.

Μια ψήφος όμως μπορεί να αφαιρέσει αμετάκλητα το μέλλον των κοινωνιών.

Θυμηθείτε.

Την νύχτα της 25ης Μαΐου η διαφορά των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ από το δεύτερο κόμμα θα καταγράφεται με διψήφιο νούμερο.

Είμαστε βέβαιοι πως την νύχτα της 18ης Μαΐου η Εορδαία «αλλάΖει εποχή».

Παίρνει στα χέρια της το μέλλον της δίνοντας ισχυρή πλειοψηφία στην παράταξή μας.

 ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΘΕΜΗ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗ  ΣΤΗΝ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

1 - Αντίγραφο 2 - Αντίγραφο 3

Στις 13-5-2014, ο Θέμης Μουμουλίδης, υποψήφιος περιφερειάρχης του συνδυασμού «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΕΠΟΧΗ» , με συνεργάτες του και με υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους της Εορδαίας, περιόδευσε σε Δημόσιες Υπηρεσίες  της Πτολεμαΐδας και μίλησε με τους υπαλλήλους και τους πολίτες που συνάντησε για τα προβλήματα της κάθε υπηρεσίας, ανταλλάσσοντας σκέψεις και προτείνοντας το σχέδιο του συνδυασμού για την κάθε περίπτωση.

Επισκέφθηκε αρχικά τον ΕΟΠΥ όπου συνομίλησε με τους γιατρούς και τους υπαλλήλους για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός και  τις τεράστιες ελλείψεις του, τόσο σε προσωπικό όσο και για την συνολική κατάσταση του ΕΟΠΥ και των ασφαλισμένων. Στην συνέχεια επισκέφθηκε την Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας, όπου  πραγματικά η εικόνα ήταν, η πλήρης διάλυση. Ελάχιστοι υπάλληλοι, οι οποίοι στην κυριολεξία υπερβάλλουν εαυτούς για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των φορολογουμένων της Εορδαίας. Οι περισσότερες υπηρεσίες της Δ.Ο.Υ ήδη έχουν φύγει για την Κοζάνη, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της Εορδαίας, να υποχρεούνται για μια απλή φορολογική πράξη, να ταξιδεύουν  στην Δ.Ο.Υ της  Κοζάνης.

Επόμενη στάση του ήταν στον ΟΑΕΔ  (Επιθεώρηση Εργασίας) που και εκεί οι υπάλληλοι του εξέφρασαν τα μεγάλα προβλήματα,  μίλησε μάλιστα με πολλούς πολίτες που παραβρίσκονταν στα γραφεία. Είναι ήδη δρομολογημένο το να φύγει η Επιθεώρηση Εργασίας από την Πτολεμαϊδα.

Στην συνέχεια πήγε στην Αστυνομία και τέλος επισκέφθηκε τον Δήμο Εορδαίας όπου και συνομίλησε με όλους του υπαλλήλους του Δήμου. Αυτό που αποκόμισε ο Θέμης Μουμουλίδης και οι υποψήφιοι είναι ότι η Εορδαία αποψιλώθηκε εντελώς από τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τις παροχές που έπρεπε να προσφέρει στους πολίτες της.  Η ερήμωση και τα προβλήματα δημιουργούν την εντύπωση της ερημωμένης διοίκησης και της εγκατάλειψης των πολιτών.

Το κλίμα που συναντήσαμε απέναντι στην παράταξη και τον υποψήφιο περιφερειάρχη,  ήταν εξαιρετικά θετικό από όλους και μάλιστα αισθανθήκαμε ότι δημιουργείται ένα σαρωτικό κύμα με το οποίο συναντιόμαστε για την πραγματική ανατροπή στην Δυτική Μακεδονία. Η Εορδαία σ’ αυτό το ταξίδι είναι απόλυτα μαζί μας .

Πρόγραμμα Κεντρικών Ομιλιών υποψήφιου Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θέμη Μουμουλίδη

 

ΤΡΙΤΗ 13/5 Φλώρινα 8:30 μμ, Ξενοδοχείο Φιλίππειο

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/5 Καστοριά 7:30μμ, Esperos Palace

ΠΕΜΠΤΗ 15/5 Κοζάνη 8:30μμ, Αίθουσα Κοβεντάρειο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/5 Πτολεμαΐδα 8:30μμ, Παλαιό Πάρκο

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ